Uitbreiding yin yoga les

De yin yoga les is nog niet begonnen of er komt alweer een uitbreiding. Er is zoveel belangstelling voor de yin les dat Ria en ik hebben besloten om op vrijdagochtend een extra les in het rooster in te voegen. Dat betekent wel dat de oorspronkelijk tijd van 10.00 uur wijzigt. De twee lessen worden over de hele ochtend verdeeld. De eerste les begint om 9.00 uur en duurt tot 10.15 uur. De tweede les begint om 10.30 uur en duurt tot 11.45 uur. Er is dus weer ruimte voor nieuwe aanmeldingen! 

Heb je je al aangemeld voor de yin les geef dan per mail aan naar welke tijd je voorkeur gaat. Wil je je nog aanmelden voor de yin les, dat kan nu weer. Stuur een mail naar info@yogandra.nl